Δώρεια ή Δωρίεια(τα)
Γιορτή των Δωριέων, επιγραφικά μαρτυρημένη (ρωμαϊκά χρόνια), προς τιμή του Τριόπιου Απόλλωνα. Η γιορτή γινόταν στο νησί της Κνίδου, απέναντι από το Τριόπιο ακρωτήριο. Κατά τη διάρκεια της γιορτής γίνονταν πυθικοί αγώνες.