Ηρόχια (τα)
Γιορτή των Κρητών. Μία από τις γιορτές προς τιμή του Διονύσου που τις έλεγαν και Θεοδαίσια, γιατί ονομαζόταν και ο Διόνυσος Θεοδαίσιος.

Βιβλιογραφία - πηγές

Ησύχιος