• Κέραμβος (σκαθάρι)
 • Κύκνος (κύκνος)
 • Μενίππη (κομήτης)
 • Μεροπίς (κουκουβάγια)
 • Μητιόχη (κομήτης)
 • Νεόφρονας (γυπαετός)

 • Όρειος (αρπακτικό όρνιο)
 • Περίφας (αετός)
 • Πολυφόντη (κουκουβάγια)
 • Σμύρνα (μυρτιά)
 • Τιμάνδρα (αιγίθαλος)
 • Χελώνη (χελώνα)

 

Μορφές που άλλαξαν σε σώματα καινούργια

να τραγουδήσω μου ζητά η ψυχή. Εσείς θεοί μου,

της μεταμόρφωσης η αιτία, βοηθήστε με και το τραγούδι

πλέξτε αδιάκοπο απ' την αρχή του κόσμου ως τις μέρες μου.

Ovidios, Metamorphoses