Ηπιόνη (η)

Η Ηπιόνη ήταν σύζυγος του Ασκληπιού, κόρη του Μέροπος και μητέρα του Μαχάονος.

Ήταν θεότητα με θεραπευτικές ιδιότητες, ασχολούμενη κυρίως με τη μαιευτική. Το όνομά της θυμίζει την "ήπιον φαρμακείαν".

Λατρεία της υπήρχε στο Ασκληπιείο της Κω, στο ιερό της Επιδαύρου, στην Αθήνα και στη Θυρεάτιδα. Στην Κω και στην Επίδαυρο η λατρεία της Ηπιόνης καταδεικνύεται από τις αναθηματικές επιγραφές που έχουν βρεθεί. Επίσης στις περιοχές αυτές υπήρχαν και αγάλματα της θεάς.

Κόρες της ήταν η Πανάκεια, η Ιασώ, η Ακεσώ, η Αίγλη και η Υγιεία.

Βιβλιογραφία - πηγές

Αίλιος Αριστείδης, Ασκληπιάδαι

ὦ μακαριστοὶ μὲν ὑμεῖς τῶν ἄνω προγόνων ἐπ' ἀμφότερα,
εὐδαίμονες δὲ τῶν ἀφ' ὑμῶν φύντων, ἔτι δὲ ὑμῶν τε
αὐτῶν καὶ ἀδελφῶν, οἷς Ἰασώ τε καὶ Πανάκεια καὶ Αἴγλη
σύνεστι καὶ Ὑγίεια, ἡ πάντων ἀντίρροπος, Ἠπιόνης δὴ
παῖδες ἐπώνυμοι· οὐδ' ὑμῖν θᾶκοι χωρὶς ἀλλήλων οὐδὲ
διεσκηνώσατε.

Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, 2, 27, 5

ἐντὸς δὲ τοῦ ἄλσους ναός
τέ ἐστιν Ἀρτέμιδος καὶ ἄγαλμα Ἠπιόνης καὶ Ἀφρο-
δίτης ἱερὸν καὶ Θέμιδος καὶ στάδιον, οἷα Ἕλλησι τὰ
πολλὰ γῆς χῶμα, καὶ κρήνη τῷ τε ὀρόφῳ καὶ κόσμῳ
τῷ λοιπῷ θέας ἀξία.

Μάξιμος, Περί Καταρχών, 6

οὐ μὲν δὴ κυέουσαν, ὅτ' ἀμβλώσειε, γυναῖκα
ῥεῖά κεν οὐδ' αὐτὴ Παιηονὶς ἰήσαιτο
Ἠπιόνη χείρεσσιν ἀκεσφορίην ἐπάγουσα.

Σούδα, Λεξικόν

Ἠπιόνη: γυνὴ Ἀσκληπιοῦ.