Ήρωες και ηρωίδες από Μ

Μάντικλος

εδραίωσε τη λατρεία του Ηρακλή στη Μεσσηνία...
 

Μαχάονας

με τον αδελφό του Ποδαλείριο είχε ένα κενοτάφιο στην Τρίκκη...
 

Μελάμποδας

τα φίδια καθάρισαν με τη γλώσσα τους τα αυτιά του...
 

Μελάνιππος

υπήρχε ο τάφος του στη Θήβα...
 

Μελικέρτης

όταν ρίχτηκε στη θάλασσα με τη μητέρα του έγινε ο θεός Παλαίμονας...
 

Μετάνειρα

δέχτηκε τη Δήμητρα στο σπίτι της, όταν έψαχνε την κόρη της...
 

Μυίαγρος

...